Vainqueurs du Championnat du Kazakhstan du C.M.Individuel

2016 22 juin à Almaty
1. GRUZDEV Dmitriy
2. BIZHIGITOV Zhandos
3. STALNOV Nikita

2015 25 juin à Petropavlovsk
1. LUTSENKO Alexey
2. FOMINYKH Daniil
3. BIZHIGITOV Zhandos

2014 25 juin à Taldykorgan
1. FOMINYKH Daniil
2. ZEMLYAKOV Oleg
3. RIVE Dmitriy

2013 20 juin à Taldykorgan
1. MIZOUROV Andrey
2. DYACHENKO Aleksandr
3. FOMINYKH Daniil

2012 22 juin à Taldykorgan
1. GRUZDEV Dmitriy
2. LUTSENKO Alexey
3. FOMINYKH Daniil

2011 22 juin à Taldykorgan
1. GRUZDEV Dmitriy
2. MIZOUROV Andrey
3. DYACHENKO Aleksandr

2010 23 juin
1. MIZOUROV Andrey
2. KIREYEV Roman
3. FOMINYKH Daniil

2009 26 juin à Karaganda
1. MIZOUROV Andrey
2. KIREYEV Roman
3. ZEITS Andrey

2008 à Karaganda
1. MIZOUROV Andrey
2. ZEITS Andrey
3. KIREYEV Roman

2007
1. DYACHENKO Alexsandr
2. GRUZDEV Dmitriy
3. MIZOUROV Andrey

2006 à Almaty
1. IGLINSKIY Maxim
2. MURAVYEV Dmitriy
3. YUDA Yuriy

2005 à Almaty
1. MURAVYEV Dmitriy
2. IGLINSKIY Maxim
3. GUROV Maxim

2004 à Almaty
1. NEVDAKH Pavel
2. MIZOUROV Andrey
3. YUDA Yuriy

2003
1. MURAVYEV Dmitriy
2. LAVRENENKO Vadim
3. YUDA Yuriy

2002
1. MIZOUROV Andrey
2. MURAVYEV Dmitriy
3. NEVDAKH Pavel

2001
1. KRAVCHENKO Vadim
2. DREVYANOV Serguey
3. NEVDAKH Pavel

2000
1. FOFONOV Dmitriy
2. YAKOVLEV Serguei
3. MIZOUROV Andrey

1999
1. MIZOUROV Andrey
2. FOFONOV Dmitriy
3. TETERIOUK Andrei

1998
1. FOFONOV Dmitriy
2. MIZOUROV Andrey
3. NEVDAKH Pavel

1997
1. FOFONOV Dmitriy
2. MIZOUROV Andrey
3. BOUSHANSKY Vladimir