Accueil Actualités Actus cyclisme féminin Biwase Cup Women's (Viet Nam) 6ème étape Thành pho Nha Trang - Thành pho Phan Rang, 131 km le 4 mars 2020
Actualités - Actus cyclisme féminin

Biwase Cup Women's (Viet Nam)


6ème étape Thành pho Nha Trang - Thành pho Phan Rang, 131 km :


1ère Thi That Nguyen (Vie) (Tap Doàn Loc Troi) en 3h24'25" à la moyenne de 38,451 km/h
2ème Supuksorn Nuntana (Tha) (Equipe de Thaïlande) à 0.02"
3ème Jutatip Maneephan (Tha) (Equipe de Thaïlande) m.t
4ème Thi Thi Nguyen (Vie) (Tap Doàn Loc Troi) m.t
5ème Thi Quynh Bùi (Vie) (Tuyen Biwase Bình Duong) m.t
6ème Thi Nhu Quynh Dinh (Vie) (Tuyen Biwase Bình Duong) m.t
7ème Miyoko Karami (Jap) (Tuyen Biwase - Bình Duong) m.t
8ème Ting Ting Chang (Tpe) (Equipe de Taiwan) m.t
9ème Tsubasa Makise (Jap) (Tuyen Biwase - Bình Duong) m.t
10ème Chaniporn Batriya (Tha) (Equipe de Thaïlande) m.t
11ème Thi Kim Cuong Nguyen (Vie) (Tuyen thành pho Can Tho) m.t
12ème Thi Thu Mai Nguyen (Vie) (Tap Doàn Loc Troi) à 0.05"
13ème Darcie Richards (Aus) (VeloFit Australia) m.t
14ème Thi Tuyet Nuong Tran (Vie) (Tuyen Biwase Bình Duong) m.t
15ème Jaruwan Phetdarin Somrat (Tha) (Equipe de Thaïlande) m.t
16ème Thi Lieu Phan (Vie) (Tap Doàn Loc Troi) m.t
17ème Zi Yin Chen (Tpe) (Equipe de Taiwan) m.t
18ème Yu Shuang Yeh (Tpe) (Equipe de Taiwan) m.t
19ème Victoria Barry (Aus) (VeloFit Australia) m.t
20ème Thi Kim Anh Tran (Vie) (Xo so kiên thiêt Ðong Tháp) m.t
21ème Hong Loan Pham (Vie) (Mega Market Thành pho Hô-Chi-Minh-Ville) m.t
22ème Thi Kim Ngan Lam (Vie) (Tap Doàn Loc Troi) m.t
23ème Thi Kim Loc Vu (Vie) (Gao Hat Ngoc Troi AG) m.t
24ème Kulacha Chairin (Tha) (Equipe de Thaïlande) à 3.56"
25ème Dione Xiao Wang (Sin) (VeloFit Australia) m.t
26ème Thi Kim Ngan Phan (Vie) (Xo so kiên thiêt Ðong Tháp) à 9.01"
27ème Thi Huyen Lê (Vie) (Gach-Phân Bón Con Voi Bình Duong) m.t
28ème Miho Yoshikawa (Jap) (Gach-Phân Bón Con Voi Bình Duong) m.t
29ème Hong Nhung Pham (Vie) (Xo so kiên thiêt Ðong Tháp) m.t
30ème Thi Mai Huong Truong (Vie) (Mega Market Thành pho Hô-Chi-Minh-Ville) à 11.35"
31ème Thi Ngoc Lua Ché (Vie) (Xo so kiên thiêt Ðong Tháp) m.t
32ème Thi Phuong Dung Tran (Vie) (Mega Market Thành pho Hô-Chi-Minh-Ville) m.t
33ème Thi My Gi Dao (Vie) (Mega Market Thành pho Hô-Chi-Minh-Ville) m.t
34ème Thi Nhu Y Tran (Vie) (Gao Hat Ngoc Troi AG) à 15.53"
35ème Thi Bê Quyên Nguyen (Vie) (Gao Hat Ngoc Troi AG) m.t
36ème Melissa Robinson (Aus) (VeloFit Australia) m.t
37ème Thi Kieu Tien Huynh (Vie) (Gao Hat Ngoc Troi AG) à 25.53"
38ème Thi Phung Tran (Vie) (Gao Hat Ngoc Troi AG) m.t
39ème Luu Cam Tú Nguyen (Vie) (Mega Market Thành pho Hô-Chi-Minh-Ville) m.t
40ème Thi Hue Bui (Vie) (Gach-Phân Bón Con Voi Bình Duong) m.t
41ème Thi Duyen Dieu (Vie) (Gach-Phân Bón Con Voi Bình Duong) m.t
42ème Huynh Anh Van Tran (Vie) (Gach-Phân Bón Con Voi Bình Duong) m.t
43ème Ying Hsiu Lei (Tpe) (Equipe de Taiwan) m.t
44ème Wen Xuan Liu (Tpe) (Equipe de Taiwan) m.t
45ème Tran Thi Thùy Linh (Vie) (VeloFit Australia) m.t
46ème Ngoc Lan Phuong Ho (Vie) (Tinh Vinh Long) m.t
47ème Thi Ngoc Tran Le (Vie) (Tinh Vinh Long) m.t
48ème Thi Ngoc Tran (Vie) (Tinh Vinh Long) m.t
49ème Thi Ngoc Trang Tran (Vie) (Tinh Vinh Long) m.t
50ème Thi Bê Hong Nguyen (Vie) (Xo so kiên thiêt Ðong Tháp) m.t


Pour aller directement sur la saison 2020 cliquez ici